Skip links

Logo e-Fatura

e-Fatura, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen ve elektronik belge biçiminde düzenlenen, satıcı ve alıcı arasında dolaşımını güvenli ve sağlıklı bir biçimde sağlamak amacıyla oluşturulan bir uygulamadır.

Hızlı Uygulama ve
Güvenli Kullanım

Ödeme Kaydedici Cihaz Maliyetinden Tasarruf

Kolay
Entegrasyon

Sınırsız
Yetkilendirme

Hızlı Uygulama ve
Güvenli Kullanım

Ödeme Kaydedici Cihaz Maliyetinden Tasarruf

Kolay
Entegrasyon

Sınırsız
Yetkilendirme

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak geliştirilen e-Fatura ürünleri, faturaların dolaşımının dijital ortamda güvenle ve hızla gerçekleşmesini sağlıyor.

e-Çözümler Ne Kazandırır?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak geliştirilen e-Fatura çözümleri, faturaların dolaşımının dijital ortamda güvenle ve hızla gerçekleşmesini sağlıyor.

Mevzuata uyumluluk

e-Fatura çözümleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenlenen faturaların, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlıyor. Faturaların elektronik belge olarak düzenlenmesi, iletilmesi ve muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin yasal çerçeve doğrultusunda, e-Fatura ile düzenlenen faturalar, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip bulunuyor. Anonim, Limited, Gerçek ve Şahıs şirketi statüsünde bulunan mükellefler, e-Fatura uygulamasından yararlanabiliyor.

Daha Yüksek Hız, Daha Düşük Maliyet

e-Fatura çözümleriyle faturalarını dijital ortama taşıyan işletmeler ödeme ve tahsilat süreçlerinde hız ve verimlilik artışı elde ediyor. Ayrıca kağıt faturaların basımı, gönderimi ve saklanması gibi işlemlerden kaynaklanan maliyetler de ortadan kalkıyor.

Çevre Dostu Fatura Süreçleri

e-Fatura çözümleri, kağıt kullanımının sona ermesiyle sağlanan maliyet avantajına ek olarak çevre dostu bir uygulama da sunuyor. Faturaların elektronik ortama geçmesiyle birlikte işletmelerde kâğıt kullanımı azaltılıyor ve her yıl yüz binlerce ağacın kesilmesi önleniyor.

Uygulama Alanları

Hızlı Uygulama ve Güvenli Kullanım

e-Fatura çözümleri, fatura ve muhasebe süreçlerine önemli ölçüde hız kazandırmanın yanı sıra, elektronik ortamda kesilmiş ve arşivlenmiş faturalara da kolayca ulaşma imkanı veriyor.

Kolay Entegrasyon

e-Fatura uygulaması, standartlara uygun entegrasyon sayesinde Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sistemine entegre oluyor ve böylece e-faturaların alım ve iletim işlemleri otomatize ediliyor. e-Fatura çözümleri aynı zamanda işletmelerde kullanılmakta olan diğer yazılımlar, sistemler ve işletmenin genel iş süreçlerine de kolayca entegre edilebiliyor.

Sınırsız Yetkilendirme

e-Fatura çözümlerinde sınırsız sayıda kullanıcıya yetkilendirme yapılabiliyor. Böylece, her kullanıcıya yetkisi dahilinde erişim imkanı veriliyor.

Ödeme Kaydedici Cihaz Maliyetinden Tasarruf

Tüm satışlarında e-Fatura çözümünü kullanan işletmeler, ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) kullanma zorunluluğu olmadığı için maliyet avantajı elde ediyor.

e-Çözümler Ne Kazandırır?

e-fatura kesmek için Gelir İdaresi Başkanlığı'na kayıt olup, ardından bir e-fatura mükellefiyeti oluşturarak, belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda fatura düzenleyebilirsiniz.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden online olarak, e-Fatura mükellefiyeti için gerekli bilgiler ve belgeler ile e-Fatura başvurusunda bulunabilirsiniz.

e-Fatura iptali, düzenlenen faturanın hatalı olduğu durumda, düzenleyen tarafından belirtilen süre içinde Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-Fatura portalı üzerinden yapılır.

Gelir İdaresi Başkanlığı standartlarına uygun şekilde geliştirilen e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv gibi uygulamalar, maliyet tasarrufu sağlar.

İşletmelerin işlerinin daha hızlı yürütülmesini ve daha etkin şekilde kontrol edilebilmesini sağlar.

Bu çözümler, operasyonel süreçlere katma değer sağlamanın yanı sıra iş gücü, arşivleme, yazıcı sarf malzemeleri ve kağıt fatura gönderimi gibi maliyetlerden tasarruf etmeye de imkan tanır.

Destek

Desteğe'mi ihtiyacınız var? İletişim 'e geçin.

e-Çözümler Ne Kazandırır?

e-fatura kesmek için Gelir İdaresi Başkanlığı'na kayıt olup, ardından bir e-fatura mükellefiyeti oluşturarak, belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda fatura düzenleyebilirsiniz.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden online olarak, e-Fatura mükellefiyeti için gerekli bilgiler ve belgeler ile e-Fatura başvurusunda bulunabilirsiniz.

e-Fatura iptali, düzenlenen faturanın hatalı olduğu durumda, düzenleyen tarafından belirtilen süre içinde Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-Fatura portalı üzerinden yapılır.

Gelir İdaresi Başkanlığı standartlarına uygun şekilde geliştirilen e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv gibi uygulamalar, maliyet tasarrufu sağlar.

İşletmelerin işlerinin daha hızlı yürütülmesini ve daha etkin şekilde kontrol edilebilmesini sağlar.

Bu çözümler, operasyonel süreçlere katma değer sağlamanın yanı sıra iş gücü, arşivleme, yazıcı sarf malzemeleri ve kağıt fatura gönderimi gibi maliyetlerden tasarruf etmeye de imkan tanır.

Destek

Desteğe'mi ihtiyacınız var? İletişim 'e geçin.

İletişim Kanalları

0224 273 51 33

brm@brm.com.tr