Devir İşlemleri Talep Formu

Devir işlemi sürecimiz ,müşterilerimizin büyük çoğunluğunda önce yeni firma açılması ile beraber kart devir yapılması başlar. Fatura - irsaliye kesilmesi gerektiği için kart devir işlemi öncelikle yapılır. Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda bakiye devri ocak ayı sonuna kadar yapılabilir. Hatta muhasebe ve stok devirleri nisan ayına kadar sürebilir.

Kart Devir İşlemleri

Kart devir işlemleri sonucunda stok , cari , hizmet kartları , fiyat liste kartları, sabit kıymet kartları ve bağlı amortisman hesaplamaları, reçeteler devir edilir. Devir öncesi 2023 yılı amortisman hesaplama tabloları tamamlanması gerekmektedir. Stok bakiye devir miktar bazında yapılabilir. Stok bakiye devir miktar ve tutar bazında yapılacak ise 2023 mali yılında ekstre da kalan miktarda negatif e düşme (- değer) OLMAMALIDIR. Fiyat kartları son tarihleri kontrol edilmelidir. Numara şablonları çek senet için 2023 de kalan numaradan devir yapılır.Diğer numaralar yeniden başlar. Banka kredileri kart devri sırasında yapılır. Kart devri öncesi 2023 yılı tüm ödeme ve kredi işlemleri tamamlanmalıdır. Kredi kartı fişleri kart devri sırasında aktarılır. 2023 yılı işlemleri tamamlanarak kart devri yapılmalıdır. Reçete devri TigerEp kart devri ile yapılır. Brm üretim ve pratik üretim için devir exe veya sql den yapılır. Tiger3 hızlı üretim mamul içinde tanımlı olduğundan kart devri ile gelir. Devir işlemi sonrası 2024 yılı numara şablonları kontrol edilmelidir. Özelikle e fatura , e arşiv , e irsaliye ve muhasebe fişleri. Connect deviri sonrası 2023 2024 firmaları alım faturaları birbirleri içine girmektedir. (Hangi mali yılda al işlemi yapıldı ise). Database bölünmedi ise faturaları connect üzerinden taşıma yapılabilmektedir. Ancak bölünde ise faturalar tiger veya go3 üzerinden el ile işlenebilir. E logo portaldan alınmadı yapılarak , connect de doğru firmadan al işlemi de yapılabilir.Bakiye Devir İşlemleri

Bakiye devir işlemleri 2023 ve 2024 kart bilgileri aynı olmalıdır. Stok bakiyeleri , cari hesap bakiyeleri , çek senet( portföy , tahsilde , teminatta ) , banka bakiyeleri , kasa bakiyeleri, muhasabe bakiyeleri , açık siparişler devir yapılır. E defter verilene kadar açılış fişlerinde değişiklik yapılabilir. Cari bakiyeler TL ve Döviz mutabakatlar sağlandıktan sonra yapılması tavsiye edilir. Cari açılış fişinde risk takibi ve dövizli bakiye kullanımı var ise açılış fişi Borç ve alacak olarak çift satır oluşacaktır. Vade 01.01.2024 olarak gelir. Borç takip penceresi üzerinden devir yapılacak ise her açık hareket için açılış fiş satırı ve ödeme tarihi oluşur. Dolayısı ile bakiye devri öncesi kapatmalar tamamlanmalıdır. Muhasebe açılış fişi süreci genellikle Mart - Nisan aylarında yapılır. Bakiyelerin TL ve Döviz olarak devir yapılabilir.

!!! UYARI !!!

Kart devri yapıldıktan sonra amortisman hesaplamaları , banka kredi ödemeleri , kredi kartı fişi ve tahsilatı yeniden yapılmaz. Yeni açılan veya kod değişikliği yapılan stok , cari , hesap planı , üretim reçeteleri , fiyat kart kartları bakiye devir işlemine kadar 2023 ve 2024 firmalarında da yapılmalıdır. E fatura, e arşiv , e irsaliye tasarımları devir işlemi sonrası kontrol edilmelidir. Bakiye devri sonrası devir bakiyeleri ve kullanılan raporlar kontrol edilmelidir. Rapor ekranları ile browserlarda ki kullanıcı tanımlı filtrelerde tarih alanı yeniden tanımlama gerektirebilir.