Skip links

İş Akış Çözümleri

Detaylı bilgi almak ve demo talep etmek için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

İş Akış
Çözümleri

Detaylı bilgi almak ve demo talep etmek için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

İş akış yönetimi çözümleri, işletmelerin kağıt üzerinde yürüttükleri iş akış uygulamalarını elektronik ortama taşıyarak süreçlerin sorunsuz işlemesini, zaman ve iş gücü tasarrufu elde edilmesini sağlıyor.

Her Ölçekten İşletmeye Uygun

Her sektörden ve her ölçekten işletmenin iş akış süreçlerini elektronik ortama taşıyarak standartlaştırıyor. Esnek yapısı sayesinde, sektörün ve işletmenin ihtiyaçlarına göre uyarlanabiliyor.

Sistemin Uçtan Uca Kontrolü

Bir işletmenin tüm iş süreçlerini takip eden iş akışı süreçleri sistemin zamanında, planlandığı şekilde ve belirlenen kriterlerde işleyip işlemediğini kontrol ediyor. Böylece süreçler her zaman aynı kalitede yürütülüyor.

Daha Kısa Onay Süreleri

Kağıt evraklarla ya da mail ortamında gerçekleştirilen onay süreçleri, iş akış yönetimi programları ile dijital ortama taşınıyor. Böylece onay talebi, takibi ve yönetimi kolaylaşıyor; zaman aşımı sorunu engellenmiş oluyor; kağıt maliyetlerinden ve zamandan tasarruf ediliyor.

Diğer Yazılım Çözümlerimiz

BRM Depo Yönetimi
BRM Üretim Yönetimi Yazılımı
BRM Raporlama Yazılımı