Skip links

Logo e-Arşiv

e-Arşiv fatura programı, e-Fatura kapsamında olan ya da olmayan işletmelere ve nihai tüketicilere e-Fatura düzenlenmesini, faturanın ikinci nüshasının elektronik olarak korunmasını ve ibraz edilmesini sağlıyor.

Hızlı Uygulama ve
Güvenli Kullanım

Ödeme Kaydedici Cihaz Maliyetinden Tasarruf

Otomatik e-Posta
/ SMS Hizmeti

Kolay
Entegrasyon

Kolay
Sorgulama

Hızlı Uygulama ve
Güvenli Kullanım

Ödeme Kaydedici Cihaz Maliyetinden Tasarruf

Otomatik e-Posta
/ SMS Hizmeti

Kolay
Entegrasyon

Kolay
Sorgulama

Muhatabınızın e-Fatura kullanıp kullanmadığından bağımsız olarak e-fatura göndermek ve ikinci nüshaları dijital ortamda güvenle saklamak için Logo e-Arşiv fatura programına geçiş yapmanız, iş süreçlerinizi daha etkin hale getirecek ve kağıt kullanımını azaltarak çevresel etkinliğinizi artıracaktır. Logo e-Arşiv, fatura işlemlerinizi tamamen dijitalleştirmenizi sağlayarak, belgelerinizi güvenli bir şekilde elektronik ortamda saklamanızı ve gerektiğinde kolayca erişim sağlamanızı mümkün kılar. Ayrıca, e-Arşiv kullanımıyla birlikte, maliyetlerinizi düşürebilir, zaman tasarrufu elde edebilir ve iş süreçlerinizdeki verimliliği artırabilirsiniz.

e-Arşiv fatura programı, e-Fatura kapsamında olan ya da olmayan işletmelere ve nihai tüketicilere e-Fatura düzenlenmesini, faturanın ikinci nüshasının elektronik olarak korunmasını ve ibraz edilmesini sağlıyor.

Mevzuata Uyumluluk

e-Arşiv fatura programı ile faturalar, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenleniyor ve ikinci nüshalar da elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebiliyor. e-Arşiv fatura programı sayesinde işletmeler, e-arşiv faturalarının yanı sıra ikinci nüshalarını da yine elektronik ortamda güvenli bir biçimde muhafaza edebiliyor ve gerektiğinde elektronik ortamda ibraz edebiliyorlar. e-Arşiv faturada bu süreç, işletmelerin hem kağıt kullanımını azaltmasına hem de maliyet ve zaman tasarrufu sağlamasına yardımcı oluyor.

e-Arşiv Fatura Zorunlu Mu?

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükelleflerin yasa gereği e-Arşiv fatura programına geçmesi gerekiyor.

Neden e-Arşiv Fatura?

e-Arşiv fatura programından yararlanan işletmeler iş süreçlerinde hız ve verimlilik artışı elde ediyor. Ayrıca kağıt faturaların basımı, hazırlanması, dağıtımı ve arşivlenmesi gibi işlemlerden kaynaklanan maliyetler de ortadan kalkıyor.

Hem e-Fatura hem de e-Arşiv fatura programları, işletmelere kağıt faturaların yönetiminden kaynaklanan maliyetleri ortadan kaldırarak daha düşük maliyetlerle daha hızlı ve verimli bir şekilde iş yapma imkanı sunar.

Uygulama Alanları

Hızlı Uygulama ve Güvenli Kullanım

e-Arşiv fatura programı, fatura süreçlerine hız kazandırmanın yanı sıra, elektronik ortamda düzenlenmiş ve arşivlenmiş faturalara da kolayca ulaşma imkanı veriyor. Bu sayede işletmeler, e-Arşiv fatura programı ile hem mevcut faturaları daha etkili bir şekilde yönetebilir hem de vergi uyum süreçlerini daha sorunsuz bir şekilde sürdürebilirler.

Kolay Entegrasyon

e-Arşiv fatura programı, işletmelerde kullanılmakta olan diğer yazılımlar, ERP sistemleri ve işletmenin genel iş süreçlerine kolayca entegre edilebiliyor. Bu entegrasyonlar sayesinde e-Arşiv fatura programı, mali işlemlerin daha verimli yönetilmesini sağlayarak işletmenizin operasyonel etkinliğini artırır.

Otomatik e-Posta/SMS Hizmeti

e-Arşiv fatura programı ile hazırlanan faturalar, e-posta ya da SMS yoluyla alıcılara kolayca ve hızla gönderilebiliyor. e-Arşiv fatura programı sayesinde fatura gönderim maliyetleri önemli ölçüde düşerken, faturaların gönderim sırasında kaybolması da engellenmiş olmuyor.

Kolay Sorgulama

e-Arşiv fatura programı, elektronik ortamda kesilmiş ve arşivlenmiş faturalara kolayca ulaşarak geriye dönük sorgulama yapma imkanı veriyor. İşletmeler, vergi denetimleri veya hesap kontrolü gibi durumlarda e-Arşiv fatura programı sayesinde geçmiş işlem verilerini hızla erişebilir ve detaylı analizler yapabilirler

Ödeme Kaydedici Cihaz Maliyetinden Tasarruf

Tüm satışlarında e-Arşiv fatura programı kullanan işletmeler, e-Arşiv fatura programı sayesinde ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) kullanma zorunluluğundan kurtularak maliyet avantajı elde ediyor. Aynı zamanda e-Arşiv fatura programı ile işlemlerinizi daha iyi izleyebilir, raporlayabilir ve vergi uyum süreçlerini daha etkin bir şekilde yönetebilirsiniz.

e-Çözümler Ne Kazandırır?

e-Arşiv Fatura Uygulaması, işletmelerin kağıt fatura kullanımını azaltarak elektronik ortamda fatura düzenlemelerini ve saklamalarını sağlayan bir sistemdir.

e-Faturada, sadece sistemde kayıtlı kullanıcılara e-Fatura gönderilebilir ve alınabilir. e-Arşiv fatura programında ise e-Fatura kapsamı dışında kalan, dolayısıyla bu uygulamadan yararlanmayan firma ve tüketicilere de e-Arşiv Fatura kesilebilir. Ayrıca ikinci nüshası elektronik olarak muhafaza ve ibraz edilebilir.

e-Arşiv Fatura Uygulaması, kağıt kullanımını azaltarak çevresel etkinlik sağlar, iş süreçlerini hızlandırır, maliyetleri düşürür, belgelerin dijital ortamda güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar ve yasal düzenlemelere uygunluğu destekler.

Gelir İdaresi Başkanlığı standartlarına uygun şekilde geliştirilen e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv gibi uygulamalar, maliyet tasarrufu sağlar.

İşletmelerin işlerinin daha hızlı yürütülmesini ve daha etkin şekilde kontrol edilebilmesini sağlar.

Bu çözümler, operasyonel süreçlere katma değer sağlamanın yanı sıra iş gücü, arşivleme, yazıcı sarf malzemeleri ve kağıt fatura gönderimi gibi maliyetlerden tasarruf etmeye de imkan tanır.

Destek

Desteğe'mi ihtiyacınız var? İletişim 'e geçin.

e-Çözümler Ne Kazandırır?

e-Arşiv Fatura Uygulaması, işletmelerin kağıt fatura kullanımını azaltarak elektronik ortamda fatura düzenlemelerini ve saklamalarını sağlayan bir sistemdir.

e-Faturada, sadece sistemde kayıtlı kullanıcılara e-Fatura gönderilebilir ve alınabilir. e-Arşiv fatura programında ise e-Fatura kapsamı dışında kalan, dolayısıyla bu uygulamadan yararlanmayan firma ve tüketicilere de e-Arşiv Fatura kesilebilir. Ayrıca ikinci nüshası elektronik olarak muhafaza ve ibraz edilebilir.

e-Arşiv Fatura Uygulaması, kağıt kullanımını azaltarak çevresel etkinlik sağlar, iş süreçlerini hızlandırır, maliyetleri düşürür, belgelerin dijital ortamda güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar ve yasal düzenlemelere uygunluğu destekler.

Gelir İdaresi Başkanlığı standartlarına uygun şekilde geliştirilen e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv gibi uygulamalar, maliyet tasarrufu sağlar.

İşletmelerin işlerinin daha hızlı yürütülmesini ve daha etkin şekilde kontrol edilebilmesini sağlar.

Bu çözümler, operasyonel süreçlere katma değer sağlamanın yanı sıra iş gücü, arşivleme, yazıcı sarf malzemeleri ve kağıt fatura gönderimi gibi maliyetlerden tasarruf etmeye de imkan tanır.

Destek

Desteğe'mi ihtiyacınız var? İletişim 'e geçin.

İletişim Kanalları

0224 273 51 33

brm@brm.com.tr